2023.8.15
JOURNAL

Article Publication -fashionsnap.com-

FASHIONSNAP.comにてBOWTEのSPRING/SUMMER 2024 EXHIBITIONの様子や H BEAUTY&YOUTH店でのポップアップのご紹介が掲載されております

https://www.fashionsnap.com/article/2023-08-15/bowte-24ss/

ぜひご覧ください。